بالش

فیلـتر

مشاهده همه 16 نتیجه

برای شروع یک روز شاداب باید شب قبل خوب خوابیده باشید، پس داشتن یک بالش خوب ضروری است. یک بالشت استاندارد روی کیفیت خواب تاثیر دارد.
انجمن خواب انگلستان پس از دو سال تحقیق به این نتیجه رسیده است که یک سوم بالش های قدیمی شما که هر شب روی آن ها می خوابید، می تواند محلی برای تجمع میکروب ها باشد. سایر محققان نیز به این نکته اشاره کرده اند که دلیل اصلی آلرژی هایی که ما دائما به دنبال درمان آن ها هستیم، می توانند در زیر سرمان، یعنی بالش هایمان باشند؛ به همین علت کارشناسان توصیه می کنند که افراد بعد از حداکثر 18 ماه بالش خود را تعویض کنند. مطمئن باشید که عمر مفید بالش شما قبل از دو سال تمام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر ...